• ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ

    ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

  • ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ

    ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

  • ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ

    ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

DG
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ

ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ

Το έργο "Ψηφιακές Γενιές" στοχεύει στην ενδυνάμωση των ηλικιωμένων πολιτών στην ψηφιοποίηση μέσω μιας διαγενεακής εμπειρίας κατά την οποία οι νέοι θα τους εκπαιδεύσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να είναι ενεργοί και δημιουργικοί στο διαδίκτυο και να αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους.
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΧΈΔΙΟ

ΈΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΓΕΝΕΏΝ

Ειδικοί στόχοι

Ενεργός γήρανση

01
Προώθηση της ενεργού γήρανσης με τη διδασκαλία των ηλικιωμένων στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κοινωνική ένταξη

02
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καλής ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων πολιτών.

Απομόνωση

03
Μείωση της κατάστασης απομόνωσης των ηλικιωμένων πολιτών.

Δημιουργικότητα

04
Προώθηση της χρήσης της δημιουργικότητας μεταξύ των ηλικιωμένων.

Διαγενεακή

05
Προώθηση της διαγενεακής μάθησης με τη δημιουργία νέων συνεργειών μεταξύ οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανισμών εργασίας για τη νεολαία.

Νέα εργαλεία

06
Έρευνα και συλλογή καλών πρακτικών και νέων ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργική έκφραση.

Μεθοδολογία

07
Δημιουργία μιας μεθοδολογίας κατάρτισης και καθοδήγησης που βασίζεται στη διαγενεακή κατάρτιση για την υποστήριξη της δημιουργικής διαδικασίας των ηλικιωμένων πολιτών στο ψηφιακό πλαίσιο.

Δήμοι

08
Να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε άλλους δήμους και βασικούς οργανισμούς για την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Διάδοση

09
Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΓΕΝΙΈΣ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ