• Digital Generations

    РАБОТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

  • Digital Generations

    РАБОТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

  • Digital Generations

    РАБОТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

DG
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

ДИГИТАЛНИ ПОКОЛЕНИЯ

Digital Generations има за цел да даде възможност на по-възрастните граждани в дигитализацията чрез опит между поколенията, в който младите хора ще ги обучават да придобият необходимите умения, за да бъдат активни и креативни в мрежата и да взаимодействат с връстниците си.
РАБОТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ

ДИГИТАЛНИ ПОКОЛЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ DIGITAL GENERATIONS

Конкретни цели

Активно стареене

01
Да насърчава активното остаряване чрез обучение на възрастните хора в използването на нови технологии.

Социално включване

02
Да насърчава социалното включване и доброто психично здраве на възрастните граждани.

Изолация

03
Да се намали ситуацията на изолация на възрастните граждани.

Креативност

04
Да насърчава използването на творчеството сред възрастните хора.

Междупоколенчески
връзки

05
Да насърчава обучението между поколенията чрез създаване на нови синергии между организациите за обучение на възрастни и организациите за младежка работа.

Нови инструменти

06
Да проучваме и събираме добри практики и нови цифрови инструменти, които могат да се използват за творческо изразяване.

Методология

07
Да се създаде методология за обучение и наставничество, която се основава на обучение между поколенията, за да подкрепи творческия процес на възрастните граждани в дигиталния контекст.

Общини

08
Да даде насоки на други общини и ключови организации за прилагане на такава програма на местно, регионално или национално ниво.

Дисеминация

09
Да разпространи резултатите от проекта на местно, регионално, национално и международно ниво.


Digital Generations

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА