• Digital Generations

    MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ZA IZBOLJŠANJE DIGITALIZACIJE STAREJŠIH

  • Digital Generations

    MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ZA IZBOLJŠANJE DIGITALIZACIJE STAREJŠIH

  • Digital Generations

    MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ZA IZBOLJŠANJE DIGITALIZACIJE STAREJŠIH

DG
Evropski Projekt

Digital Generations

Cilj projekta “Digital Generations” je opolnomočiti starejše preko medgeneracijskega sodelovanja. Mladi pomagajo starejšim pridobiti potrebne veščine za aktivno in ustvarjalno interakcijo z drugimi preko spleta in digitalnih orodij.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE ZA IZBOLJŠANJE DIGITALIZACIJE STAREJŠIH

Digital Generations
Evropski Projekt

Projekt Digital Generations

Ključni cilji

Aktivno staranje

01
Spodbujati aktivno staranje z učenjem starejših o uporabi novih tehnologij.

Socialna vključenost

02
Spodbujati socialno vključenost in dobro psihično zdravje starejših.

Izolacija

03
Zmanjšati izolacijo starejših prebivalcev.

Ustvarjalnost

04
Spodbujati kreativnost med starejšimi.

Medgeneracijsko

05
Spodbujati medgeneracijsko učenje z ustvarjanjem novih sinergij med organizacijami za izobraževanje odraslih in organizacijami za delo z mladimi.

Nova orodja

06
Raziskati in izbrati dobre prakse in nova digitalna orodja, ki jih je mogoče uporabiti za kreativno izražanje.

Metodologija

07
Ustvariti metodologijo usposabljanja in mentorstva, ki temelji na medgeneracijskem usposabljanju za podporo kreativnemu procesu starejših v digitalnem kontekstu.

Občine

08
Podati smernice drugim občinam in ključnim organizacijam za izvedbo tovrstnih programov na njihovi lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

Promocija

09
Širjenje rezultatov projekta na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.


Digital Generations

Projektni rezultati